Impact the Book

Working with Revelation for Transformation!

IMPACT. Prophesy and Change the World.

Prophecy transforms people's lives, but it is meant for more. God is ready to transform every segment of society, and He reveals strategies to accomplish it! 
This book will show you:
- How to act on the revelation you receive to bring lasting transformation
- How to give prophetic words (protocol)
- How to test prophecies
- How apostles and prophets can work together to bring breakthrough
- Why character development, inner healing and deliverance are essential for anyone building a prophetic ministry
Buy the Book here.
USA Edition
What people are saying about IMPACT!
Impact is simply brilliant! - Cindy Jacobs, Generals International
A modern example of how we can work revelation into a transformational model. - James Goll, God Encounters Ministries
Arleen Westerhof has written an important book for our times. - Stacey Campbell, Shiloh Company
Impact is more than about communicating a message. It's about a new move of God on the earth. - Sharon Stone
Impact will challenge your life, business, family and ministry. This is a very significant book for the church in our time. - David Wagner, Father's Heart Ministries

IMPACT. Profeteer en verander de wereld. (Nederlands)

Profetie verandert mensenlevens, maar is bedoeld voor meer. God wil elk onderdeel van de samenleving transformeren en Hij geeft de strategieën om dat tot stand te brengen. Dit boek laat zien:
- Hoe je profetische woorden omzet in daden en de samenleving diepgaand verandert
- Hoe je profetie toetst
- Hoe je zelf een profetisch woord brengt (protocol)
- Hoe apostelen en profeten same profetie praktisch maken
- Waarom karakter ontwikkeling, innerlijke genezing en bevrijding essentieel zijn voor een effectieve profetische bediening.

Bestel het boek hier.
Nederlandstalige versie
Wat mensenzeggen over IMPACT 
Impact is een geweldig boek! - Cindy Jacobs, Generals International
Arleen rust de lezer toe om voor elk domein van de samenleving effectief te profeteren. - Hans Maat, Evangelisch Werkverband
Impact zal je uitdagen en verandering brengen in je leven, je bedrijf, je gezin en je bediening. Dit is een zeer belangrijk boek voor de kerk vandaag. - David Wagner, Father's Heart Ministries
Als Christus Koning is over alle terreinen van het menselijk leven en van de samenleving, dan spreekt Hij ook over al die gebieden. Indrukwekkend hoe Gods Geest in onze dagen moderne Daniels roept die midden in kerk en samenleving openbaring van Gods troon doorgeven. - Machiel Jonker, VPE
© Copyright 2020 - Arleen Westerhof - All Rights Reserved
location-arrow linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram